Bedrijfsinfo


IExT is een groothandel in explosieveilige elektrische materialen, door StuvEx opgericht in 1975. Omdat dit type materiaal enkel bij de (uitsluitend buitenlandse) fabrikanten zelf verkrijgbaar was, legden de meeste bedrijven hun eigen voorraden aan.
Toen StuvEx in Antwerpen met een centrale stock begon en het materiaal rechtstreeks kon leveren, bracht dat voor de bedrijven aanzienlijke besparingen mee: minder administratie, minder investering in magazijnruimte en stock.

Ook de normen en installatievoorschriften voor explosieveilige elektrische apparatuur waren toen nog niet geharmoniseerd. Omdat normatieve problemen met buitenlands materiaal vaak pas aan het licht kwamen bij de verplichte oplevering, was ‘meedenken’ met de klant voor StuvEx een must. Als huisregel gold dan ook: eerst goede specificaties, dan pas een offerte en verkoop.

Na verloop van tijd bracht StuvEx deze specifieke verkoopsactiviteit onder in de aparte firma: IExT, de groothandel voor explosieveilige materialen.
 
Vandaag is de IExT-formule springlevend

Als gevolg van de vrije markt bouwen fabrikanten van Ex-materiaal hun lokale vestigingen af naar verkoopspunten zonder voorraad. En uitgerekend hier biedt IExT de flexibiliteit van een niet merkgebonden leverancier, mét een centrale stock.

De invoering van de ATEX-richtlijnen leidt opnieuw tot heel wat vragen: nieuwe markeringen, nieuwe definities en gebruiksregels, stof-Ex-zones naast gas-Ex-zones, de keuze van de meest economische en geschikte Ex-producten voor deze toepassingen enz. Dus eens te meer geldt: eerst goede specificaties, dan pas offerte en verkoop.

 
template: default

 
home | sitemap | disclaimer | copyright Iext © 2000-2023